REGULAMIN PROMOCJI

Bony podarunkowe Riff z instrumentem Casio GP

1.      Organizator

1.1.Organizatorem promocji „Bony podarunkowe Riff z instrumentem Casio GP” (dalej: „Promocja”) jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wirażowej 119, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym KRS pod numerem KRS 0000718602, której nadano numer NIP 5223113927 oraz numer REGON 369494855, o kapitale zakładowym, w pełni wpłaconym, 125.000.000,00 zł (dalej: „Organizator”)

2.   Okres trwania Promocji

2.1. Promocja obowiązuje od dnia  21.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. (dalej: Okres trwania Promocji”)

3.   Zasady promocji

3.1. Do każdego pianina cyfrowego z serii  Casio Celviano Grand Hybrid- Casio GP-300, Casio GP-400 oraz Casio GP-500, zakupionego w Okresie trwania Promocji, Organizator dodaje bony podarunkowe RIFF o wartości do 10% ceny instrumentu, maksymalnie do 1500 zł.

3.2 Wartość bonu obliczana jest w oparciu o uiszczoną cenę zakupionego pianina cyfrowego z serii wskazanej w punkcie 3.1 powyżej

3.3 Promocja obejmuje produkty zakupione w sieci Salonów Muzycznych Riff oraz w sklepie internetowym riff.net.pl.

3.4 Bon podarunkowy można wykorzystać na zakupy w jednym z punktów sprzedaży wskazanych w punkcie 3.3 powyżej, w terminie do 1 roku od daty wystawienia bonu podarunkowego.

3.5 Promocja obowiązuje tylko w przypadku instrumentów nieprzecenionych.

4.   Zasady promocji

4.1.Zwrot możliwy jest tylko pod warunkiem posiadania przez Klienta i dostarczenia do punktu sprzedaży zakupionego produktu wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura VAT);

4.2.W pierwszej kolejności Klient ma prawo do:

4.2.1.Wymiany produktu na inny,

4.2.2.W przypadku braku zgody Klienta na wymianę na inny produkt należność zostanie wypłacona w formie gotówkowej,

4.3.Ocena stanu technicznego produktu zostaje dokonana przez pracownika Salonu Muzycznego Riff i jest wiążąca dla Klienta,

4.4.Koszt dostarczenia produktu do punktu sprzedaży pokrywa Klient,

4.5.Możliwość wymiany/zwrotu zakupionego towaru jest możliwa tylko w punkcie, w którym został zakupiony.

4.6 W przypadku zwrotu wymagane jest również zwrócenie przyznanych bonów, które nie podlegają wymianie na gotówkę.

5.   Postanowienia końcowe

7.1.Niniejszy regulamin dostępny jest w Salonach Muzycznych RIFF oraz  w sklepie internetowym riff.net.pl.

7.2.Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji we wcześniejszym terminie niż wskazany w Regulaminie, bez podania przyczyny. Wcześniejsze zakończenie Promocji nie będzie naruszać praw nabytych przez Klientów, którzy skorzystali z Promocji.