Administratorem danych osobowych jest Grupa Zibi S.A. z siedzibą w Warszawie, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000718602, kapitał zakładowy 125 000 000,00 zł wpłacony w całości, NIP 5223113927, REGON: 369494855 (dalej: ADO)

Z ADO możesz się skontaktować listownie: ul. Wirażowa 119, Warszawa (02-145)

Z powołanym u ADO Inspektorem Ochrony Danych możesz się skontaktować mailowo, pod adresem [email protected]

Jakie prawa przysługują Ci, jako podmiotowi danych?

 1. dostępu do Twoich danych, 

 2. ich poprawiania, 

 3. żądania ich usunięcia, 

 4. ograniczenia przetwarzania,

 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, 

 6. przenoszenia Twoich danych. 

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 1. marketingowym polegającym na wysyłaniu newsletterów zawierających informacje o nas, o sprzedawanych przez nas produktach, promocjach oraz wydarzeniach promocyjnych, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail.

 2. analitycznym, statystycznym i marketingowym, przez co chcemy poznać Twoje preferencje oraz ulepszać naszą witryną internetową oraz dostosować znajdujące się na niej treści, w tym reklamy, do Twoich upodobań. 

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziemy jednak w stanie przesyłać Ci newslettera

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu własnych usług. 

 1. Wyrażając zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres e-mail, podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

 1. Dostawcom narzędzi do:

  1. analityki ruchu na stronie, 

  2. prowadzenia marketingu, 

  3. wysyłki newsletterów, 

w tym Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197

 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) danych.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane? 

Przez czas:

Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Nie. W związku z korzystaniem z rozwiązań do wysyłki newsletterów Edrone, Twoje dane mogą być przekazywane jedynie do Irlandii.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.