Dostępny w punktach:

Riff Kielce

ul. Sienkiewicza 60
Kielce

Riff Bydgoszcz

ul. Śniadeckich 2
Bydgoszcz