Regulamin

 

 Informacje wstępne

 1.         Sklep internetowy Riff jest własnością spółki CHPM Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wirażowej 119, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Gospodarczego, pod numerem KRS 0000071478 numer NIP: 525-22-23-015, numer REGON: 017403041 (dalej: „Sprzedawca”) 
 2.         Dane kontaktowe sklepu internetowego Riff: telefon: 22 543 92 60, adres e-mail: [email protected]
 3.         Wszystkie zamówienia przyjmowane przez sklep internetowy Riff są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 4.         Do złożenia zamówienia wymagana jest uprzednia akceptacja niniejszego regulaminu.
 5.         Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień. Podanie swoich danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia
 1.         Realizacją Twojego zamówienia zajmuje się salon muzyczny Riff Megastore w Warszawie, ul. Bokserska 62A. Zamówienie może zostać potwierdzone przez doradcę Riff telefonicznie lub przy pomocy e-maila, w ciągu 1 dnia roboczego następującego po dniu jego złożenia. Do kontaktu telefonicznego służy numer, który został podany podczas składania zamówienia. Numer ten może też służyć kurierowi do kontaktu w przypadku problemów z dostarczeniem przesyłki.
 2.         Zamówienia złożone po godzinie 16.00 danego dnia, będą realizowane w dniu następnym.
 3.         Zamówiony towar zostanie doręczony przez firmę kurierską.
 4.         Towar wysyłamy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.
 5.         Zalecamy otworzenie przesyłki w obecności kuriera. Ewentualne zastrzeżenia co do zawartości przesyłki prosimy zgłosić kurierowi lub doręczycielowi i zażądać sporządzenia protokołu.

Cennik

 1.         Cennik obowiązujący na chwilę składania zamówienia w sklepie internetowym Riff jest wiążący dla danej transakcji.
 2.         Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Riff są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3.         Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia (patrz Koszty transportu) oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.
 4.         Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia koszty dodatkowe, o  których mowa w ust. 3 powyżej
 5.         Oferty, promocje i ceny sklepu internetowego Riff mogą odbiegać od ofert i cen w salonach muzycznych Riff.
 6.         Promocje sklepu internetowego Riff nie stanowią podstawy do negocjacji cen w salonach muzycznych Riff, a także odwrotnie.
 7.         Rabaty i promocje nie łączą się.
        Karty i kupony rabatowe przyznawane w salonach Riff nie obowiązują w sklepie internetowym Riff.

Transport
Chcąc zapewnić szybką i niezawodną realizację Twojego zamówienia sklep internetowy Riff korzysta z usług firmy kurierskiej. Zamówienia wysyłamy paczką zwykłą lub za pobraniem, zgodnie z wyborem Klienta. Aby wybrać metodę wysyłki, kliknij odpowiednią opcję przy zamówieniu.

Koszty transportu
- GRATIS przy zamówieniu powyżej 99 zł.
- Przy odbiorze osobistym w wybranym Salonie Riff doliczamy 10 zł kosztu wysyłki do wskazanego przez Klienta punktu.
- Przy zamówieniu o wartości do 99 zł: zgodnie z aktualnym cennikiem firmy kurierskiej. O kosztach transportu Kupujący jest informowany przed złożeniem zamówienia.
- Koszt wysyłki za pobraniem – dodatkowo do kosztów transportu należy doliczyć 10 zł.

Metody płatności

 •          Gotówka przy odbiorze - za zamówione produkty zapłacisz przy odbiorze kurierowi. To najwygodniejszy, ale też najdroższy sposób płatności za Twoje zamówienie.
 •          Płatność przelewem 
  Po potwierdzeniu zamówienia zostaniesz poproszony o wpłacenie należnej kwoty na konto firmy CHPM Sp. z o.o. Towar zostanie wysłany po wpłynięciu kwoty na konto. Gdy termin realizacji zamówienia wynosi więcej niż 14 dni, istnieje możliwość wpłacenia zaliczki i dokonania reszty płatności w ustalonym wspólnie terminie.
 •          Płatności online 
  Forma płatności realizowana we współpracy z serwisem Przelewy24. 
  Wybierając tę formę płatności zostaniesz przekierowany na strony serwisu Przelewy24. Serwis umożliwia płatność kartą płatniczą:
  - VISA CLASSIC,
  - EuroCard/MasterCard,
  - PolCard,
  - VISA Electron Interligo
  lub przelewem natychmiastowym z konta bankowego:
  - Millennium,
  - PEKAO S.A.,
  - PKO BP,
  - Inteligo,
  - Lukas Bank,
  - mBank (mTransfer),
  - MultiBank.
  Szczegółowe informacje na temat przebiegu transakcji i fachową pomoc znajdziesz w serwisie przelewy24.pl.

Faktury VAT

 1.         Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT, podczas zamówienia powinien wybrać odpowiednią opcję, podać dane podmiotu, na rzecz którego ma zostać wystawiona faktura oraz wskazać adres mailowy.
 2.         Kupujący może wyrazić zgodę na dostarczenie na wskazany adres mailowy faktury VAT w formie elektronicznej bądź zażądać wystawienia i przesłania faktury w wersji papierowej.
 3.         W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.
 4.         Kupujący może zażądać wystawienia faktury VAT nawet po wystawieniu paragonu. W takim wypadku, faktura może zostać wystawiona jedynie na podstawie odesłanego pierwotnego dokumentu sprzedaży – paragonu oraz po podaniu danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT. Faktura VAT może być wystawiona, stosownie do art. 106 b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym Sprzedawca dostarczył towar bądź otrzymał całość lub część zapłaty za towar

Odpowiedzialność sprzedawcy

 1.         Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Kupującemu rzecz pozbawioną wad
 2.         Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (art. 556 Kodeksu cywilnego)
 3.         Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania rzeczy Kupującemu lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili (art. 548, art. 559 Kodeksu cywilnego)

Gwarancje

 1.         Wszystkie produkty oferowane przez sklep internetowy Riff są – z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej - fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie sprowadzone do Polski.
 2.         Wszystkie produkty (za wyjątkiem niektórych produktów z kategorii Outlet) objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora
 3.         Niektóre Produkty oferowane w Salonie mogą być niepełnowartościowe (nosić ślady użytkowania, posiadać określone braki) lub uszkodzone. Takie Produkty są wyraźnie oznaczone i opisane.
        Szczegółowe informacje oraz treść gwarancji udzielanej na poszczególne produkty uzyskasz kontaktując się ze sklepem internetowym Riff

Reklamacje
 1.         Warunkiem zgłoszenia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi bądź niezgodności towaru z umową) bądź dowodem zakupu lub kartą gwarancyjną z pieczątką Sprzedawcy (w przypadku reklamacji gwarancyjnej) do jednego z Salonów sieci RIFF, których listę wraz z adresami można znaleźć tutaj , bądź odesłanie go na adres Sklep Internetowy Riff, ul. Bokserska 62A, 02-690 Warszawa
 2.         Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Kupującego
 3.         Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji
 4.         Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego
 5.         Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową (dotyczy rzeczy zakupionych przed dniem 25.12.2014 r.) rozpatrywane są w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 6.      Konsument może skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W celu skorzystania z platformy należy podać adres internetowy Sprzedawcy: [email protected]

 

 

Zwroty

 1.         Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania towaru i zwrócić zamówiony towar bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.
 2.         Aby odstąpić od umowy, należy w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej złożyć pisemne  oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia znajduje się tutaj
 3.         Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenie przed jego upływem na adres ul. Bokserska 62A, 02-690 Warszawa.
 4.         W przypadku odstąpienia od umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić zakupiony towar nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do salonu Riff Megastore w Warszawie przy ul. Bokserskiej 62a w Warszawie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem
 5.         Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
 6.         Zwrot zapłaconej ceny oraz wszelkich poniesionych w związku z zawarciem umowy kosztów zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania
 7.         Zwrot płatności otrzymanych od Klienta dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, w przypadku przelewu, Klient proszony jest o podanie numeru konta bankowego.
 8.         Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 9.          Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 10.         o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 11.         w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 12.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 13.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 14.         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 15.         w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 16.         w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 17.          w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 18.         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 19.      o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 20.      zawartej w drodze aukcji publicznej;
 21.      o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 22.      o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Polityka prywatności

 1.         Podane dane osobowe będą przetwarzane przez CHPM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wirażowej 119, 02-145 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071478, NIP 5252223015 w celu realizacji zamówienia, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, także w celu marketingowym oraz udostępniane – wyłącznie w niezbędnym zakresie – firmie kurierskiej w celu dostarczenia zamówionej przesyłki. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zamówienia. Osobie, której danej dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo poprawiania danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, może również sprzeciwić się ich dalszemu przetwarzaniu, kontaktując się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu bądź na adres mailowy wskazane w pkt. 2 Regulaminu.
 2.         CHPM Sp. z o.o. gwarantuje, że przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych odbywa się przy użyciu bezpiecznych, nowoczesnych, sprawdzonych metod elektronicznych.
 3.         Jeśli chcesz otrzymywać newsletter sklepu internetowego Riff (gazetkę reklamową wysyłaną drogą elektroniczną), musisz podać swój adres e-mailowy podczas rejestracji i zgodzić się na wysyłanie materiałów reklamowych. W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę, klikając w link w formularzu newslettera.
 4.         Do prawidłowego funkcjonowania sklep internetowy Riff wykorzystuje pliki cookie (małe pliki tekstowe, zapisywane na dysku komputera użytkownika serwisu). Są to pliki, które pozwalają na identyfikację Ciebie przez system elektroniczny i usprawniają działanie pewnych funkcji, takich jak automatyczne logowanie. Możesz wyłączyć pliki cookie (aby to zrobić, przeczytaj Pomoc w swojej przeglądarce internetowej), może to jednak spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego Riff na Twoim komputerze.

 

Oświadczenie

 1.         CHPM Sp. z o.o. oświadcza, że dochowa wszelkich starań, by informacje zawarte na stronach internetowych www.riff.net.pl były zgodne z prawdą i pozbawione błędów.
 2.         Informacje w niniejszym sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 3.         Sklep internetowy Riff zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty oraz wprowadzania, zmieniania i anulowania promocji czasowych w każdym momencie.
 4.         Sklep internetowy Riff zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w przypadku podejrzenia niewiarygodności klienta. W takim przypadku doradca Riff zawsze kontaktuje się z klientem.
 5.         Informacje i materiały zawarte w sklepie internetowym Riff nie mogą być publikowane bez pisemnej zgody CHPM Sp. z o.o.
  Wszelkie prawa zastrzeżone.

 


Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.