Wielbicieli brzmienia gitary klasycznej zapraszamy na VI edycję Poznańskiej Wiosny Gitarowej.
Jak co roku zostaliśmy jednym ze sponsorów tej cieszącej się wielką popularnością imprezy.
Konkurs skierowany jest do amatorów czyli wszystkich pasjonatów gitary bez wykształcenia muzycznego. Organizatorem jest Edu-Arte Promotion - Warsztatownia Artystyczna we współpracy zl Galerią Miejską "Arsenał w Poznaniu.

- w konkursie mogą brać udział soliści oraz zespoły gitarowe z wokalistą(max.3 osoby)
- gitarzyści wykonują swój repertuar na gitarze klasycznej
lub akustycznej
- obowiązują trzy kategorie wiekowe: "młodsza" - osoby urodzone w 2006r. i później "średnia" - osoby urodzone przed 2006 do 2001r. włącznie; najstarsza - osoby urodzone przed 2001r.
- wykonawcy soliści i zespoły przygotowują dowolne dwa utwory - nie będą klasyfikowane własne kompozycje
Osobną kategorią będzie kategoria "kompozycja własna" - wymagane wykonanie jednego utworu na gitarze klasycznej lub akustycznej oraz dostarczenie zapisu nutowego lub nagrania w formie elektronicznej najpózniej w terminie zgłoszenia uczestnictwa.
- czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 10 min. wraz ze strojeniem instrumentów a w przypadku kategorii "kompozycja własna" maksymalny czas prezentacji - 4 minuty 

Kontakt w sprawie karty zgłoszeniowej i regulaminu: 667-355-741 lub wiosna.gitarowa@edu-arte.com

Konkurs odbędzie się dn. 7 maja 2016r Początek o godzinie 11.00 w Sali Galerii Miejskiej "Arsenał" w Poznaniu; Stary Rynek 6.